Videregående skole

  • Endringer med virkning fra mandag 16.11
    Kommuneoverlegen i Asker har anbefalt smitteverntiltak på rødt nivå for de videregående skolene. Skolene har siden august vært på gult nivå og den viktigste forskjellen er at kravet til 1 meter avstand gjelder overalt i skolebygget. Vi kan derfor ikke ha alle elever på skolen samtidig og må organisere skoledagen deretter. Mer om tiltakene/ oppdatert informasjon fra rektor 10.11. >

Aktuelt

Kalender

Til toppen