Videregående skole

  • Mange har signert for å støtte Mustafa Rett til skole?
    Hvordan kan det være riktig å sende Mustafa ut av Norge, 7 måneder før han får fullført videregående skole? Mustafa har hatt hele skolegangen sin i Norge og det er vanskelig å se for seg at han uten videre skal kunne gjenoppta den i et land der han verken snakker eller skriver språket. FNs barnekonvensjon gjelder som norsk lov og den skal blant annet sikre retten til skolegang for barn under 18 år. Å sende Mustafa ut av Norge idet han fyller 18 år, er ikke å sikre rett til skolegang. Mustafa har levd hele livet sitt i Norge og det er her han hører hjemme. Etterlever vi våre demokratiske verdier, får han lov til å bli i landet.

Aktuelt

Kalender

Til toppen