Aktuelt

Smittevernsregler på Nesbru vgs

Ved skolestart fikk alle elever og ansatte innføring i skolens smittevernsregler. Alle anmodes om å bruker Antibac når man kommer inn på skolen og forlater skolen. Få med deg reglene her:

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien.  

Skolen mangler kontaktinformasjon

Skolen mangler kontaktinformasjon for mange foresatte. Derfor legger vi nå ut informasjon her på hjemmesiden som skulle vært sendt på mail.  

Gratis kurs for tenåringsforeldre

Er du bekymret for din ungdoms utforskning når det gjelder alkohol eller andre rusmidler? Barne- og familieenheten inviterer til foreldregrupper basert på «TUNING IN TO TEENS» som er et foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen. Gruppetilbudet retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 13 til 18 år. Kurset er gratis.

Gjør deg kjent med Visma InSchool

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan, ditt fravær, dine anmerkninger og karakterer - og mye mer. Du vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. Videoen under gir deg en innføring i systemet. 

Nesbru fortsetter læringskoordinator-ordningen

Mange elever på Nesbru vgs har fått sin viktige læreplass på grunn av ordningen med lærlingskoordinatorer. Viken fylkeskommune avslutter de viktige ordningene som har sikret læreplass for mange byggfag-elever, men Nesbru fortsetter ordningen i egen regi. Se omtalen av Nesbru i fagbladet, Byggmesteren.    

Byggfag styrker fagmiljøet

Bygg- og anlegg ved Rud har flyttet til Nesbru. Dette betyr at KEM (klima, energi- og miljøteknikk) er et nytt programområde.  

Til toppen