Aktuelt

Smittevernsregler på Nesbru vgs

Ved skolestart fikk alle elever og ansatte innføring i skolens smittevernsregler. Alle anmodes om å bruker Antibac når man kommer inn på skolen og forlater skolen. Få med deg reglene her:

God hygiene og forsterket renhold

 • Alle ansatte og elever bruker Antibac når man kommer inn på skolen og forlater skolen.
 • Alltid vaske hender ved toalettbesøk
 • Alltid vaske hender før du spiser og ellers så ofte som mulig
 • Alltid hoste i albuen eller i papirlommetørkle som kastes
 • Lærer påser at pultene i klasserommet blir vasket før undervisningen starter (etter friminutt) og når de forlater rommet
 • Åpne klasserom

 

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Spis lunsj med de du samarbeider med
 • Hele klasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Lærer kommer så tidlig som mulig til klasserommet

 

Ingen syke skal møte på skolen

 

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått/ avsluttet luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 

 

Når sykdom oppstår på skolen

 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. Inntil eleven er myndig, må foresatte varsles om at eleven er syk. Syke elever bør om mulig ikke ta offentlig transport.
 • Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever.
 • Ansatte som blir syke mens de er på skolen må gå hjem så snart det er mulig. Syke ansatte bør om mulig ikke ta offentlig transport.
 • Ta med PC og bøker hjem

 

Hva skjer når en elev må holde seg hjemme?

 • Elever med milde luftveisplager, dvs. plager som normalt ikke ville ført til fravær, må få mulighet til å få opplæring i fagene sine hjemme
 • Elev (foresatte til elever under 18 år) melder fravær til kontaktlærer
 • Eleven sender melding til faglærerne sine på morgenen
 • Elever følger normaltimeplan
 • Lærere legger informasjon om hva som skjer i timen på Teams
 • Elev har ansvar for å ta kontakt med lærer eller makkergruppe ved behov
 • Eleven skal være pålogget/ tilgjengelig på Teams i alle timene
 • Eleven deltar på Teams der det er mulig (bør laste ned Teams på mobilen)
 • Lærer fører rettighetsfravær på elever som er hjemme pga. milde luftveisplager.  Dette fordi de kan delta i undervisningen fra hjemmet.  Vi trenger en oversikt over omfanget av denne type fravær.

 

Hva skjer når en lærer må holde seg hjemme pga. milde luftveisplager?

 • Gir melding til kontoret om at du har luftveissymptomer, men kan gjennomføre undervisning digitalt
 • Kan klassen sitte alene, eller må de ha tilsyn?
 • Leverer ikke egenmelding

 

Lærere i karantene

 • Gjennomfører digital undervisning.
 • Diskuterer gjennomføring med personalleder

 

Elever i karantene

 • For elever under 18 år varsler foresatte kontaktlærer. Elever over 18 år varsler kontaktlærer selv
 • Kontaktlærer varsler elevens faglærere
 • Elever følger normal timeplan digitalt

Webinar om hvordan du kan bli flinkere til å lese og huske!

Hva er den beste måten å lese på? Hva kan man gjøre for å huske mer fra det man leser? Bør man øke lesehastigheten sin? Bli med på gratis webinar mandag 5. oktober kl 18-19. Link til påmelding:  https://nesbru.vgs.no/aktuelt/webinar-om-hvordan-du-kan-bli-flinkere-til-a-lese-og-huske.74255.aspx

Busstreiken og skole

Mange elever klarte å komme seg på skolen, mandag, på tross av streiken. I morgen håper vi å se enda flere her. Husk at all undervisning foregår på skolen som normalt. Elever som er avhengig av buss, må finne alternative måter å komme seg på skolen. Lokaltoget stopper på Billingstad stasjon (15 minutter å gå). Mange har også mulighet til å sykle eller gå. Om du blir kjørt eller kjører selv, oppfordrer vi til å ta med andre elever.

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvern kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Skolen mangler kontaktinformasjon

Skolen mangler kontaktinformasjon for mange foresatte. Derfor legger vi nå ut informasjon her på hjemmesiden som skulle vært sendt på mail.  

Gratis kurs for tenåringsforeldre

Er du bekymret for din ungdoms utforskning når det gjelder alkohol eller andre rusmidler? Barne- og familieenheten inviterer til foreldregrupper basert på «TUNING IN TO TEENS» som er et foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen. Gruppetilbudet retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 13 til 18 år. Kurset er gratis.

Gjør deg kjent med Visma InSchool

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan, ditt fravær, dine anmerkninger og karakterer - og mye mer. Du vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. Videoen under gir deg en innføring i systemet. 

Nesbru fortsetter læringskoordinator-ordningen

Mange elever på Nesbru vgs har fått sin viktige læreplass på grunn av ordningen med lærlingskoordinatorer. Viken fylkeskommune avslutter de viktige ordningene som har sikret læreplass for mange byggfag-elever, men Nesbru fortsetter ordningen i egen regi. Se omtalen av Nesbru i fagbladet, Byggmesteren.    

Byggfag styrker fagmiljøet

Bygg- og anlegg ved Rud har flyttet til Nesbru. Dette betyr at KEM (klima, energi- og miljøteknikk) er et nytt programområde.  

Til toppen