Aksjonsdagen 27.november

Elevrådets Aksjonsdag er i år fredag 27. november. Innsamlingen går til Kirkens Nødhjelps arbeid med landsbyskoler i Zambia. Tidligere år har Nesbru bidratt til vann og god hygiene på skoler i Haiti. Fra i år er det skolebarn i Zambia som skal få trygg skole, utdanning og et bedre liv med vår hjelp.

Skoleprosjektene til Kirkens Nødhjelp ligger rundt Livingstone, sør i Zambia. Vi skal bidra til en landsbyskole, utviklet og drevet av de som bor der, med vår og Kirkens Nødhjelps hjelp. Over 90 % av pengene som samles inn går til prosjektene, hele prosessen følges tett opp av Kirkens Nødhjelp.

Skolen vi skal bidra til er en barneskole, med elever fra 1. til 7. trinn – 278 elever.

Smittevernhensyn

Av smittevernhensyn praktiserer nå bedriftene hjemmekontor så langt det er mulig. Det er derfor ikke tilrådelig at elever arbeider rundt om på bedrifter på aksjonsdagen. I år (i tråd med hva de aller fleste har gjort også tidligere år) er det arbeid hjemme som gjelder.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for elever å finne arbeid som gir 400,-. Disse elevene bes ta kontakt med Mattis, så finner vi en løsning. (For de som ikke går i dialog med Mattis gjelder taksten på 400,- for aksjonsdagen.)

Mattis kontaktes på: Teams (Mattis Michaelsen i chat), mail mattism@viken.no eller mobil 916 11 123.

 

Pengene vippses til Kirkens Nødhjelp.

Hver elev sender inn minst kr 400. Dere vippser til nummeret:  578118 = Nesbru vgs sin dedikerte vipps-konto hos Kirkens Nødhjelp. (De som ikke husker vipps-nummeret vil også finne den ved å søke på Nesbru vgs inne på Vipps.)

De klassene som samler inn mest får premie.

Innbetalinger blir registrert i uken etter aksjonsdagen av Elevrådet / Zambiakomiteen på stua. Her vil det komme en egen plan/oppsett for når de ulike klassene skal komme innom for registrering av innbetalt beløp. 

Falsk kvittering for innleverte penger gir oppførselsanmerkning

Kontaktlærerne setter alle elevene opp med heldagsfravær på aksjonsdagen. Når pengene er betalt rettes dette til: til stede. Mattis sender dere oversikt. For de elevene som ikke kan eller vil delta, blir det et alternativt opplegg på skolen.

Ellers:

Vi har ikke bøsser

Vi har ingen alternative betalingsformer enn vipps.

Til toppen