Fagvalg 2021-22

I år (2020) bli det ikke arrangert tradisjonelle fagstands i for elevene. Skolen vil i år gi informasjon om årets fagvalg digitalt, og vil derfor bruke mer tid på karriereveiledning og faginformasjon på forhånd. Vi har opprettet et fagvalg-Team der hvert fag får sin kanal der årets faglærere i programfagene på Vg2 legger inn informasjon om faget. Vi håper å gi foresatte tilgang. Informasjonsmøte for foresatte vil bli arrangert på Teams, og invitasjon blir sendt ut. Se omtale av alle våre valgfrie programfag.

Framdriftsplan:

Uke 47-49:  WIE – karriereveiledning ved rådgiver

1/12: Infomøte foresatte

2/12: Info til klassene om fagvalget ved ledelsen/rådgivere og lansering av digital fagstands i Teams

Uke 50

9/12: Informasjon til klassene om fagvalget ved ledelsen/rådgivere

Uke 51

14/12: Frist fagvalg

16/12: Avklaring fagvalg ved ledelsen/rådgivere

Uke 1 + 2

4/1 – 8/1: Oppsamling fagvalg

11/1 >  Korrigering fagvalg

Høsten 2021 vil det bli nye læreplaner i fagene og mer info finnes på Udir

Til toppen