Bli kjent med Nesbru vgs 28.1 kl.18

Som elev på Nesbru skoleåret 2021/22 vil du være med i et fellesskap med både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi ønsker 10-klassinger og foresatte velkommen til et digitalt informasjonsmøte torsdag 28.1. Kl 18.00. Her gir vi deg mulighet til å bli kjent med Nesbru og våre utdanningstilbud. Detaljert program med linker til møter knyttet til skolens utdanningsprogram, legges ut her på hjemmesiden. Møtene holdes på Teams.

Til toppen