Se opptak av de digitale informasjonsmøtene

Torsdag 28.1 arrangerte vi digitale informasjonsmøter for 10-klassinger med foreldre for at de skulle bli bedre kjent med skolen og våre utdanningsprogram. Her finner du link til opptak av møtene. 

Informasjonskveld på Teams torsdag 28.1.

18:00-18:30 Generelt om Nesbru.Rektor Brynhild Idland og elever presenterer. 

Lenke til opptak av nettmøte kl.18:00 Generelt om Nesbru

Parallelle møter I:

18:30-19:00 Studiespesialiserende (SSP).
Assisterende rektor Tor Øyvind Andersen presenterer. 
Lenke til opptak av nettmøte 1 kl.18:30 SSP

18:30-19:00 Byggfag.
Avdelingsleder Rune Kval presenterer. Lenke til opptak av nettmøte 18:30 Byggfag

Parallelle møter II:

19:00-19:30 YSK (kombinasjonsløp byggfag/ssp).
Avdelingsleder Rune Kval presenterer. 
Lenke til optak av nettmøte 19:00 YSK

19:00-19:30 International Baccalaureate / Internasjonal SSP.
Avdelingsleder Elizabeth Laney-Mortensen presenterer. 
Lenke til nettmøte 19:00 IB/Internasjonal SSP

Til toppen