Velkommen til VG1-foreldremøte om fagvalg, tirsdag 17.nov. for ssp og mk-elever

Vi ønsker å gi foresatte best mulig informasjon om hvordan elevene velger fag for vg2 og vg3. Derfor inviterer vi til et fysisk foreldremøte, men med fortsatt hensyn til smittevern. Se tidspunkt:

Rektor har sendt brev til foresatte med tidspunkter for møtet:

Klasse

Fagvalgsinformasjon i gymsalen

Informasjon om skolens fagtilbud ved faglærere og elever i bibliotek og kantine

1a, 1b, 1c, 1d

Kl 17:00

Kl 18:15

1e, 1f, 1g, 1h

Kl 18:30

Kl 17:30

1mk

Informasjon om vg2 og vg3 på MK.  Klasserom 336, kl 18:00

Samme dag inviterer vi også til et informasjonsmøte om IB.  Dette holdes i auditoriet og starter kl 17.

Til toppen