Privatisteksamen

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen ved en av våre videregående skoler.

Privatisteksamener gjennomføres som planlagt. Skolene følger gjeldende smittevernregler fra FHI og Utdanningsdirektoratet. Her finner du informasjon om privatisteksamen 2021.

Til toppen