Undervisning på rødt nivå

I følge smittevernsreglene 3.1. 2021, skal de videregående skolene fortsatt være på rødt nivå. Skolene har siden november vært på rødt nivå. Vi fortsetter med det samme opplegget med halve klasser (grønn og blå gruppe annen hver uke) på skolen og følger reglene som anbefales av FHI. 

Ledergruppa, lærere og elever har samarbeidet om en organisering som sikrer færre elever på skolen og færre elever på offentlig transport.  I tillegg vil vi be foresatte, så langt det er mulig, om å kjøre sine barn til og fra skolen. 

For alle Nesbruelever betyr tiltak på rødt nivå følgende:

1m-avstand skal opprettholdes i klasserom, ganger, kantine og ellers i skolebygget.  Unngå trengsel!  Ny plan for bruk av kantine kommer.

Vasking av hender og bruk av antibac er fortsatt viktig.  Det samme gjelder rengjøring av pulter og verktøy.

Det er viktig å være hjemme ved den minste antydning til sykdomssymptomer.

 

For elever på SSP, IB, 3Påbygg og MK:

Klassen deles i 2 grupper (blå og grønn).  Inndelingen skjer på klassenivå.  Gruppene er på skolen annenhver uke.  Blå gruppe er på skolen i uke 47, grønn gruppe på skolen i uke 48.
Hensikt:  1m avstand kan opprettholdes i klasserommet og det vil være færre elever samtidig på skolen.  Elevene har ønsket å være samlet som klasse.  Dette lar seg dessverre ikke gjøre siden vi ikke har mange nok store klasserom hvor vi kan ha 1 m avstand mellom elevene.  Elevene får informasjon om gruppetilhørighet onsdag 11.11. i kontaktlærertimen.

Elevene som er på skolen deles i 2 hovedgrupper med ulike starttidspunkter på skoledagen.
Hensikt: Færre elever på offentlig transport og mindre trengsel ved innganger og i pauseareal.  I tillegg vil det hjelpe om foresatte kan kjøre og hente.

Timeplan med fagdager i stedet for ordinær timeplan

Hensikt:  Færre kontaktpunkter i løpet av samme dag.  Er lærer hjemme pgav karantene/lettere luftveissymptomer og derfor underviser digitalt, kan også elevene være hjemme uten at det går ut over annen undervisning.  Elevene får ny timeplan fredag 13.11.

Elever som er hjemme, følger undervisningen på Teams.  Lærer vil legge plan for undervisningen på Teams. Hjemme-elevene skal ha kameraet på og de skal delta i undervisningen på vanlig måte. Er elevene hjemme og er syke, skal de fortsatt levere melding til kontaktlærer.

For elever på Bygg, YSK, TO og FOT:

Undervisningen går som normalt på skolen, men endringer i timeplanen kan komme.

Rødt nivå ref FHI:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever i mindre grupper
  • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Se også:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi er opptatt av at alle elever skal oppleve god læring uansett om de er på skolen eller hjemme.  Samtidig vet vi også at det vil være krevende for våre lærere å undervise digitalt og i klasserommet.  Vi har flinke lærere på Nesbru og lærere som samarbeider godt både med kollegaer og med elevene.  Dette får vi til, men det krever noe ekstra av oss alle sammen, både lærere og elever.

Ta kontakt med skolen hvis det er ting dere lurer på eller tanker dere ønsker å dele med oss.  Vi har ett felles mål, det er best mulig læring for elevene våre.

Med vennlig hilsen
Brynhild Idland
rektor

Til toppen