Lån av skolens lokaler

Det er mulig for frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv.  Som skoleeier skal Viken fylkeskommune være en ressurs for lokalsamfunnene, også de frivillige organisasjonene. 

Til toppen