Rektor og skolens ledelse

Rektor

Brynhild Idland
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hege Nilsen
Rektors stedfortreder

Administrasjonsledere

Roger Kristoffersen
Avdelingsleder dokumentasjon og forvaltning

Selda Ayhan Jensen
Kontorleder

Roger Berg Svendsen
Driftsleder

 

Utdanningsledere 

Pia Snilsveit
Utviklingsleder

Tor Øyvind Andersen
Avdelingsleder realfag

Rune Kval
Avdelingsleder håndverksfag

Geir Totland
Avdelingsleder medier og kommunikasjon

Elisabeth Laney Mortensen
IB-koordinator

Kirsti Bråthen
Avdelingsleder elevtjenester og tilrettelagt opplæring
 

Fagkoordinatorer

Line Prøis Kristiansen
Koordinator tilrettelagt opplæring

Kristian Eriksen
Koordinator tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk

Kristiane Roaldset
Koordinator kroppsøving

Til toppen