Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK)

 YSK egner seg godt for elever som vil bli sivilingeniører, ingeniører eller arkitekter, og elevene vil få kompetanse som er spesielt etterspurt i private og offentlige bedrifter. I samarbeid med aktører i næringslivet har lærerne på byggfagsavdelingen satt sammen en kursportefølje som gjelder alle trinn på byggfag (VG1 - VG2), ordinært byggfag, YSK og TBA. 

 
YSK egner seg godt for elever som vil bli sivilingeniører, ingeniører eller arkitekter, og elevene vil få kompetanse som er spesielt etterspurt i private og offentlige bedrifter.
 

Spesiell studiekompetanse og fagbrev i ett:

Alle får 20 uketimer realfag fordelt på R1, R2, Fy1 og Fy2. I tillegg får du fagbrev i enten mur-, betong- eller tømrerfaget i løpet av fire år. Dermed sparer du minst ett år i forhold til fagbrev og påbygning.

Lønn under utdanning:

Du får teoretisk opplæring på Nesbru vgs., og praktisk opplæring hos en samarbeidsbedrift i offentlig eller privat sektor. Etter to år tegner du lærlingkontrakt og får lærlinglønn de siste to årene.

Åpne dører:

Med jobberfaring og god teoretisk bakgrunn stiller du sterkt både på arbeidsmarkedet og på studiebenken. Du kan også få utenlandserfaring med i din YSK–plan uten at du må bruke ekstra tid.

Hvorfor Nesbru:

Nesbru har lærere som brenner for at du skal gjennomføre studieløpet. Vi har nye og moderne verksteder med utstyr og fasiliteter som er laget for at du skal lykkes. Med et allsidig og godt faglig program hos oss er du godt rustet for studier ved NTNU og andre universiteter og høyskoler. Vil du heller ut i jobb, har vi også et stort kontaktnettverk med bedrifter som er interessert i deg.

YSK – fag og timefordeling pr januar 21: Uketimer - undervisning

FAG

  1. år
  1. år
  1. år
  1. år

Fellesfag

 

 

 

 

Norsk

 

4

0

10

Engelsk

5

 

0

0

Matematikk 1T

5

0

0

0

Naturfag

5

2

2

0

Kroppsøving

2

2

0

0

Samfunnsfag

0

3

0

0

Historie

0

0

5

0

Totalt timer fellesfag

17

9

5

10

Programfag SSP

 

 

 

 

Matematikk (R1 + R2)

0

5

5

0

Fysikk (Fy1 + Fy2)

0

0

5

5

Totalt timer programfag SSP

0

5

10

5

Programfag BA og BY

 

 

 

 

Praktisk yrkesutøvelse

12

12

0

0

Arbeidsmiljø / dokumentasjon

 5

5

 

 

YFF (Yrkesfaglig fordypning)

6

9

0

0

Totalt timer programfag BA

23

26

30

30

Som lærling

0

0

30

30

Totalt undervisningstimer pr uke

37

40

45

45

 

Undervisning og læretid i bedrift/praksis

 

Elevene har 5 uker sommerferie, som betyr at de følger ferien til bedriften de er tilknyttet.

 

0

19/40

30/45

30/45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se filmen om YSK (Tidligere TAF):
Til toppen