Vg1 studiespesialiserende med forberedelse IB

Vg1 SSP med forberedende IB på Nesbru videregående skole er et tilbud til elever som har erfaringer fra internasjonal skolegang eller som ønsker å bli bedre i engelsk som forberedelse til et utvekslingsår i et engelskspråklig land eller IB (International Baccalaureate) på Nesbru i Vg2. I utgangspunktet er klassen en helt vanlig Vg1-klasse på utdanningsprogram for studiespesialisering med de samme fagene og de samme eksamener som andre Vg1-klasser. Likevel skiller den seg på ulike vis fra de andre klassene. Hovedforskjellen er at undervisningen foregår dels på norsk og dels på engelsk. Dessuten har klassen et særskilt internasjonalt fokus både i og utenfor undervisningen der elevene kan delta på ulike aktiviteter eller i skolens ulike samarbeidsprosjekter. 

Undervisningsspråk og lærebøker

Ved Vg1 SSP med forberedende IB undervises fagene naturfag, geografi og samfunnsfag delvis på engelsk, delvis på norsk. Hensikten er å gi alle elever, både elever med norsk og utenlandsk skolebakgrunn, kompetanse i bruk av faguttrykk og begreper på engelsk og norsk og dermed gjøre dem i stand til å delta i faglige samtaler på begge språk. Ved videre studier ved universitet og høgskoler er slik tospråklig kompetanse viktig ettersom studentene her møter pensumlitteratur både på norsk og engelsk. Fagene benytter hovedsakelig norske lærebøker med engelske læringsressurser som støtte ved siden av. Elevene kan velge om de vil besvare skriftlige oppgaver og muntlige aktiviteter på engelsk eller norsk. I matematikk vil undervisning og eventuell eksamen foregå på norsk, og elevene kan velge mellom teoretisk (1T) og praktisk (1P) matematikk. Norskundervisningen vil selvsagt også foregå på norsk, og fremmedspråksundervisningen vil foregå på tysk, fransk eller spansk og skiller seg ikke ut fra annen fremmedspråksundervisning. 

Klikk for stort bilde Nesbru vgs  

”Meet the World” og frivillige aktiviteter

En ting som er spesiell for Vg1 SSP med forberedende IB er at klassen har to ekstra timer pr. uke kalt ”Meet the World”. Faget følger en egen læreplan og bruker ingen lærebøker, men har et internasjonalt fokus med vekt på prosjektbaserte aktiviteter som bestemmes av lærer og elever i fellesskap. I ”Meet the World” har vi innført et slags «aktivitetsprinsipp» som innebærer at elevene deltar i en av skolens mange frivillige aktiviteter som MUN (Model United Nations), EYP (European Youth Parliament), MEP (Model European Parliament), vår lokale Amnesty International-gruppe, arbeid med elever som går på Tilrettelagt Opplæring i mindre grupper (TO) e.l. - eller de lager sin egen aktivitet. Dette betyr at klassen gjerne tiltrekker seg samfunnsengasjerte elever med klare meninger om verden omkring seg, elever som stiller spørsmål og som ønsker seg personlig refleksjon og gode og utfordrende diskusjoner. ”Meet the World” gir en innføring i tenkemåten i CAS (Creativity, Action, Service) ved IB som fokuserer på de erfaringer og kunnskaper elevene får fra deltakelse ved andre arenaer enn skolehverdagen og vil også være en smakebit på de ulike utenomfaglige aktiviteter utvekslingselever kan forvente seg ved skoler i utlandet.

studieverkstedet - Klikk for stort bilde J F Dahl  

Hvem er elevene?

Selv om majoriteten av elevene er vanlige norske elever, er det mange av dem som har kortere eller lengre utenlandserfaring, noen kommer fra internasjonal skole i Norge, noen har en eller to utenlandske foreldre og hvert år er det flere elever som har engelsk eller andre språk som morsmål. Dette betyr at klassen har et tydelig preg av multikulturell bakgrunn. I og med at mange av elevene sikter seg inn mot IB (International Baccalaureate) i andre klasse, får vi akademisk motiverte søkere fra hele regionen, og mange av dem er ofte elever som ønsker en faglig utfordring i tillegg til engelskspråklig undervisning. En del elever velger også dette tilbudet for å venne seg til undervisning på engelsk slik at de er best mulig rustet til et utvekslingsår i Vg2.

Hvordan søker du?

Vg1 SSP med forberedende IB er søkbart på vigo.no slik at interesserte elever kan søke seg direkte til dette tilbudet når du søker skoleplass i videregående opplæring innen 1. mars 2021. 

Vi ser frem til å motta søknaden din! 

Til toppen